Certificering

Per 8 juli 2011 zijn wij ISO 9001 gecertificeerd en per 15 juni 2014 aanvullend ISO 14001.

ISO 9001
De internationale certificering ISO 9001 houdt in dat wij voldoen aan de eisen welke behoren bij een kwaliteitsmanagementsysteem. Wij leveren producten die voldoen aan de eisen van de klant en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

ISO 14001
Daarnaast is ISO 14001 een internationaal geaccepteerde norm welke aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen.

Wij blijven groeien en middels continue bewaking en verbetering van onze processen, welke jaarlijks met succesvolle afsluiting geauditeerd worden, zijn wij trots op deze behaalde certificaten!